За нас

ПАК Дизайн е иновативна компания с предмет на дейност проектиране, изработка и монтаж на всякакъв вид реклами и е специализирана в производството на рекламно-информационни елементи, интериорни и екстериорни декорации.

При нас творят доказани специалисти в бранша, обединение от мисията да създават висококачествени продукти. Предлагаме на нашите клиенти затворен цикъл на анализ и дефиниране на задание, дизайнерски проекти и разработки на авторски виждания, конструктивни решения, производство, монтаж, гаранционни обслужване и следгаранционна поддръжка. Изграждаме дългосрочни отношения, основани на отговорност, коректност, уважение и най-вече професионализъм.

Гарантираме високо качество на материалите, оптимални срокове и конкурентни цени. Акцентирането върху детайлите и прецизното изпълнение, в съчетание с креативността

На нашите дизайнери са сигурна крачка към Вашия успех. Модерно оборудвана, със съвременни високопроизводителни машини, през годините непрекъснато увеличава капацитета си.

Благодарение на прецизната ни работа, персонален подход и коректност, имаме дългогодишно сътрудничество с компании и рекламни агенции в страната и чужбина. Нашите клиенти са утвърдени имена в рекламния бранш, търговията, архитектурата и други отрасли. Работата с тях ни позволи да натрупаме опита, с който днес отговарме на разнообразни предизвикателства и мащабни проекти.

Гаранция за качество

Реализираме готовите обекти, използвайки съвременни и модерни технологии, и материали с гарантирано качество и рециклируемост. Фирмата гарантира качествено обслужване на своите клиенти, а дейноста се изпълнява съобразно стандартите: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS18001:2007

От месец ноември 2018 г, фирма ПАК Дизайн ООД е сертифицирана съгласно изискванията на европейския стандарт за управление на енергията EN ISO 50001.


Информация за проект № BG16RFOP002-3.001-0772-C01

Информация за проект № BG16RFOP002-2.002-0164-C01

Тръжни документи по процедура за избор на изпълнител по Проект №BG16RFOP002-2.002-0164-C01

Обявена е процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в 5 обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка на Вакуумформовъчна машина – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Доставка на Машина за нагряване на пластмаси 4kW – 1 брой;
  • Обособена позиция 3: Доставка на Машина за нагряване на пластмаси 3kW – 1 брой;
  • Обособена позиция 4: Доставка на 5 осна CNC фрезова машина – 1 брой;
  • Обособена позиция 5: Доставка на Машина за полиране на пластмаси – 1 брой.

Документите от процедурата може да намерите тук:

Прекратена е процедура за избор на изпълнител за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в частта Обособена позиция 5: Доставка на Машина за полиране на пластмаси – 1 брой

Обявена е процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в обособенa позиция:

Доставка на машина за полиране на пластмаси – 1 брой