За нас

ПАК Дизайн е водеща българска фирма , специализирана в проектиране , производство и монтаж на външна реклама , екстериорно и нтериорно обзавеждане , с акцент върху мащабни проекти.

През изминалите години екипа ни се разрасна и натрупа ценен опит.Опит , който в комбинация с нестихващия ни интерес към иновации , направи от нас успешен и надежден партньор за всеки бизнес.

Разполагаме със собствена производствена база , което ни позволява винаги да бъдем ценово конкурентни.При избора , както на машинно оборудване така и на материали , залагаме на утвърдени производители , поради което можем да гарантираме високо качество при оптимални срокове на производство.

Предлагаме затворен цикъл на обслужване : анализ , проектиране , производство , доставка и монтаж , гаранционно и следгаранционно обслужване .Изграждаме дългосрочни и коректни партньорства ,основани на високия професионализъм и отговорност на нашите служители.

Благодарение на нашите клиенти , компании с лидерски позиции в България и чужбина , днес можем да заявим , че се справяме успешно с решаването на разнообразни проблеми и предизвикателни проекти.

Ще се раздваме да ни потърсите , за да помогнем на Вас да се представите пред света по начин , който да засили потреблението и популярността на Вашият бранд.

Гаранция за качество

Реализираме готовите обекти, използвайки съвременни и модерни технологии, и материали с гарантирано качество и рециклируемост. Фирмата гарантира качествено обслужване на своите клиенти, а дейноста се изпълнява съобразно стандартите: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS18001:2007

От месец ноември 2018 г, фирма ПАК Дизайн ООД е сертифицирана съгласно изискванията на европейския стандарт за управление на енергията EN ISO 50001.


Информация за проект № BG16RFOP002-3.001-0772-C01

Информация за проект № BG16RFOP002-2.002-0164-C01

Тръжни документи по процедура за избор на изпълнител по Проект №BG16RFOP002-2.002-0164-C01

Обявена е процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в 5 обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка на Вакуумформовъчна машина – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Доставка на Машина за нагряване на пластмаси 4kW – 1 брой;
  • Обособена позиция 3: Доставка на Машина за нагряване на пластмаси 3kW – 1 брой;
  • Обособена позиция 4: Доставка на 5 осна CNC фрезова машина – 1 брой;
  • Обособена позиция 5: Доставка на Машина за полиране на пластмаси – 1 брой.

Документите от процедурата може да намерите тук:

Прекратена е процедура за избор на изпълнител за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в частта Обособена позиция 5: Доставка на Машина за полиране на пластмаси – 1 брой

Обявена е процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на проект №BG16RFOP002-3.001-0772-C01/Su-1/ в обособенa позиция:

Доставка на машина за полиране на пластмаси – 1 брой