ЦПУ фреза с 5-осна обработка

5 осен обработващ център с ходове по осите, обхващащи размери на максималния вписан обем в XY равнина 2800/3900 мм и максимална височина до 900мм.

Възможност за машинни операции върху всякакъв вид неметални материали.

Предимства на многоосната обработка:

  • цялостна 3D обработка при една установка на детайли със сложни повърхнини.
  • оптимизация на производството