My Campus

Клиент: My Campus

My Campus е жилищна сграда в сърцето на Студентски град в София. Разположена е на 50 м. УНСС. Ние проектирахме, изработихме и монтирахме 51 броя кухни и предстои да увеличим броя до издаване на обекта.