Прахово и мокро боядисване

Електро-статично прахово и мокро боядисване

Праховото боядисване е най-модерният и същевременно най-безвредният метод за полагане на боя върху различни повърхности и плоскости. Този метод е незаменим, когато се боядисват детайли със сложна форма, за да се получи качествено покритие.

Процесът се състои от три основни стъпки: предварителна подготовка, боядисване и изпичане.

Предимства:

  • Фино разпрашване на боята и качествени покрития.
  • Висока производителност.
  • Боядисване на трудно достъпни места.