Сертификати

Качество, стандарти, коректност

Работим по стандартите EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS18001:2007, за да Ви осигурим най-високото качество услуги и краен продукт. Използваме иновативни технологии в сферата, първокласни, рециклируеми материали и разполагаме с най-висока експертиза.

ОП “Иновации и конкурентоспособност“

През 2021г. ПАК Дизайн е бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.077

През 2018г година Пак Дизайн е бенефициент за представяне по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ , „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. В същия период дружеството е изпълнило и договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“. Изпълнението на посочените договори показва стремежа на Пак Дизайн за разширяване на производствения капацитет и дейност и по отношение на персонала в по-дългосрочен период.