Сертификати

Качество, стандарти, коректност

Работим по стандартите EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS18001:2007, за да Ви осигурим най-високото качество услуги и краен продукт. Използваме иновативни технологии в сферата, първокласни, рециклируеми материали и разполагаме с най-висока експертиза.

ОП “Иновации и конкурентоспособност“

„ПАК Дизайн“ ООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0478-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Общата стойност на проекта е 269 988.08 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (БФП) – 134 994.04 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 10 месеца, датата на стартиране на проекта е: 16.09.2022 г.

Основната цел на проектите, изпълнявани в рамките на процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, е: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

През 2021г. ПАК Дизайн е бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.077

През 2018г година Пак Дизайн е бенефициент за представяне по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ , „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. В същия период дружеството е изпълнило и договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“. Изпълнението на посочените договори показва стремежа на Пак Дизайн за разширяване на производствения капацитет и дейност и по отношение на персонала в по-дългосрочен период.